Index

F. ANDERSSONS EFTF. AS

Orgnr: 815232062

tlf: 69 25 11 93
adresse: Dronningens gate 12

id

8098

organisasjonsnummer

815232062

navn

F. ANDERSSONS EFTF. AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 12"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815232062

navn

F. ANDERSSONS EFTF. AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronningens gate 12

forradrpostnr

1530

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.761

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2015

stiftelsesdato

03.03.2015

tlf

69 25 11 93

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815232062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419337, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 787703, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36642}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 751061}}, "journalnr": "2021389928", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815232062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -54474, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -84474}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 842176, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 842176}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 787703}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -61909, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4520513}, "driftsresultat": -58020, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4462494}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3890, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1052}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4942}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -61909}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815323742 [navn] => F. ANDERSSONS EFTF. AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 815232062 [oppstartsdato] => 2015-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 12"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?