Index

FÅ D GJORT AS

Orgnr: 811920282

adresse: Lalandsvegen 294

id

915

organisasjonsnummer

811920282

navn

FÅ D GJORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-08

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lalandsvegen 294"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4341", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

811920282

navn

FÅ D GJORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lalandsvegen 294

forradrpostnr

4341

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2013

stiftelsesdato

25.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811920282

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1480500, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 506542, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 550067}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -43525}}, "journalnr": "2019939474", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811920282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -491836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -521836}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 998378, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 998378}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 506542}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -229502, "totalresultat": -229502, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1266321}, "driftsresultat": -228148, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1038173}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1354, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1406}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -229502}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911950154 [navn] => FÅ D GJORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811920282 [oppstartsdato] => 2013-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lalandsvegen 294"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4341", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?