Index

FABRIKKGATEN 6 AS

Orgnr: 912877922

adresse: Inger Bang Lunds vei 4

id

124550

organisasjonsnummer

912877922

navn

FABRIKKGATEN 6 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Inger Bang Lunds vei 4"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bara Eiendom AS", "Inger Bang Lunds vei 4"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912877922

navn

FABRIKKGATEN 6 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Inger Bang Lunds vei 4

forradrpostnr

5059

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bara Eiendom AS Inger Bang Lunds vei 4

ppostnr

5059

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.12.2013

stiftelsesdato

17.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2446555, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 219915336, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 219065251}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 850085}}, "journalnr": "2021413030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 110921985, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89630570}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21291415}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 108993349, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3838901}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 105154448}}, "sumEgenkapitalGjeld": 219915334}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4711725, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5563496}, "driftsresultat": 7208136, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12771632}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1167463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1013298}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2180761}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6040673}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912977897 [navn] => FABRIKKGATEN 6 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912877922 [oppstartsdato] => 2013-10-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Inger Bang Lunds vei 4"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bara Eiendom AS", "Inger Bang Lunds vei 4"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?