Index

FACEFOOD AS

Orgnr: 812076132

adresse: Brobekkveien 104B

id

1246

organisasjonsnummer

812076132

navn

FACEFOOD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.769", "beskrivelse": "Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brobekkveien 104B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0582", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812076132

navn

FACEFOOD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brobekkveien 104B

forradrpostnr

0582

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.769

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812076132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2467437, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6893319, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 599593}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6293726}}, "journalnr": "2021437830", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812076132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -722059, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -752059}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7615378, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7265446}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 349932}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6893319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -774405, "totalresultat": -774405, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36020786}, "driftsresultat": -687557, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 35333229}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -86848, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13354}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100202}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -774405}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912082253 [navn] => FACEFOOD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.769", "beskrivelse": "Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 812076132 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brobekkveien 104B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0582", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?