Index

FAGMALEREN FRED THORSEN OG SØNN AS

Orgnr: 812511432

mobil: 95227730
adresse: Tveide næringspark 1

id

2216

organisasjonsnummer

812511432

navn

FAGMALEREN FRED THORSEN OG SØNN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tveide næringspark 1"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordåsvegen 42"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812511432

navn

FAGMALEREN FRED THORSEN OG SØNN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tveide næringspark 1

forradrpostnr

4760

forradrpoststed

BIRKELAND

forradrkommnr

4216

forradrkommnavn

BIRKENES

forradrland

Norge

postadresse

Nordåsvegen 42

ppostnr

4760

ppoststed

BIRKELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.11.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

95227730

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812511432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2446015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2686204, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 256000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2430204}}, "journalnr": "2021412064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812511432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 541321, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 511321}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2144882, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2032132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 112750}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2686204}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 14997, "totalresultat": 14997, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6559760}, "driftsresultat": 64092, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6623852}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -44653, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44671}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19439}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981584368 [navn] => FAGMALEREN FRED THORSEN OG SØNN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-02-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 812511432 [oppstartsdato] => 1999-12-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tveide nu00e6ringspark 1"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordu00e5svegen 42"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"} [datoEierskifte] => 2013-08-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?