Index

FAGMØBLER HERMAN ANDERSEN AS

Orgnr: 810182482

tlf: 37 04 11 40
adresse: Bergemoveien 40

id

8

organisasjonsnummer

810182482

navn

FAGMØBLER HERMAN ANDERSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med møbler"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergemoveien 40"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-05-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810182482

navn

FAGMØBLER HERMAN ANDERSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergemoveien 40

forradrpostnr

4886

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.591

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.05.1976

tlf

37 04 11 40

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810182482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2048805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3452623, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 421402}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3031221}}, "journalnr": "2020797871", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810182482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 623381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 523381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2829242, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2500142}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 329100}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3452623}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -312271, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9747086}, "driftsresultat": -235425, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9511661}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76846, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14605}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 91451}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -312271}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971658150 [navn] => FAGMØBLER HERMAN ANDERSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med mu00f8bler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 810182482 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergemoveien 40"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?