Index

FAIR PHARMACEUTICAL AS

Orgnr: 917791503

adresse: Gimleveien 8A

id

238798

organisasjonsnummer

917791503

navn

FAIR PHARMACEUTICAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "21.200", "beskrivelse": "Produksjon av farmasøytiske preparater"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gimleveien 8A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791503

navn

FAIR PHARMACEUTICAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gimleveien 8A

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

21.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.10.2016

stiftelsesdato

23.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791503

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1812090, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 114739, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 114739}}, "journalnr": "2020542447", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791503"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -198417, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -228417}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 313157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 313157}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 114739}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -125611, "totalresultat": -125611, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1068460}, "driftsresultat": -124649, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 943811}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 992}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -125611}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 817901832 [navn] => FAIR PHARMACEUTICAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "21.200", "beskrivelse": "Produksjon av farmasu00f8ytiske preparater"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917791503 [oppstartsdato] => 2016-06-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gimleveien 8A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?