Index

FALCON MANAGEMENT CONSULTING AS

Orgnr: 821623332

adresse: c/o Thore Jensen, Styrmoes vei 29

id

25336

organisasjonsnummer

821623332

navn

FALCON MANAGEMENT CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-27

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thore Jensen", "Styrmoes vei 29"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3043", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821623332

navn

FALCON MANAGEMENT CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Thore Jensen Styrmoes vei 29

forradrpostnr

3043

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.10.2018

stiftelsesdato

11.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821623332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2214063, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 533154, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 533154}}, "journalnr": "2021105008", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821623332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37304, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7304}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 495850, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 495850}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 533154}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-10-11", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 352304, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 677417}, "driftsresultat": 451383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1128800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 289, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 289}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 451672}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921637632 [navn] => FALCON MANAGEMENT CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821623332 [oppstartsdato] => 2018-10-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thore Jensen", "Styrmoes vei 29"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3043", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?