Index

FAMAR OFFSHORE SERVICES AS

Orgnr: 819060452

adresse: Eidså

id

17614

organisasjonsnummer

819060452

navn

FAMAR OFFSHORE SERVICES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidså"], "kommune": "VANYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSÅ", "postnummer": "6142", "kommunenummer": "1511"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819060452

navn

FAMAR OFFSHORE SERVICES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidså

forradrpostnr

6142

forradrpoststed

EIDSÅ

forradrkommnr

1511

forradrkommnavn

VANYLVEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

12.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819060452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128371, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3963743, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3954195}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9548}}, "journalnr": "2020878393", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819060452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -49372, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -79372}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4013115, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54159}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3963743}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -43791, "totalresultat": -43791, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38849}, "driftsresultat": -38849, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38864}}]

Reserver mot visning?