Index

FAMOUS FOODS AS

Orgnr: 912876616

tlf: 21 94 99 50
adresse: Nedre Rommen 7

id

124521

organisasjonsnummer

912876616

navn

FAMOUS FOODS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Rommen 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0988", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kryssveien 12A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0583", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876616

navn

FAMOUS FOODS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Rommen 7

forradrpostnr

0988

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Kryssveien 12A

ppostnr

0583

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.12.2013

stiftelsesdato

21.11.2013

tlf

21 94 99 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876616

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2552747, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2484715, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2484715}}, "journalnr": "2021587886", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876616"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 377666, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 528000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -150334}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2107049, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2107049}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2484715}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1049496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3263875}, "driftsresultat": 1101231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4365106}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51735, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6682}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58417}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1049496}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912994619 [navn] => FAMOUS FOODS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912876616 [oppstartsdato] => 2013-12-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Rommen 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0988", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kryssveien 12A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0583", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?