Index

FANTO AS

Orgnr: 822061982

adresse: Andøyfaret 94

id

26653

organisasjonsnummer

822061982

navn

FANTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andøyfaret 94"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4623", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822061982

navn

FANTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andøyfaret 94

forradrpostnr

4623

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.01.2019

stiftelsesdato

13.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822061982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 27584, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1212698, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35715}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1176984}}, "journalnr": "2021152497", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822061982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52027, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 22027}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1160671, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1160671}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1212698}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 899209, "totalresultat": 899209, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 337006}, "driftsresultat": 1161344, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1498350}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1995, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 114}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2109}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1159349}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822086292 [navn] => FANTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822061982 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Andu00f8yfaret 94"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4623", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?