Index

FÆRD AS

https://www.fard.no

Orgnr: 888376402

mobil: 916 35 901
webside: www.fard.no
adresse: Storgaten 32

id

71685

organisasjonsnummer

888376402

navn

FÆRD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgaten 32"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-06

hjemmeside

www.fard.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888376402

navn

FÆRD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgaten 32

forradrpostnr

3126

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2005

stiftelsesdato

06.06.2005

tlf

tlf_mobil

916 35 901

url

www.fard.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

888376402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304947, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5959401, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 305561}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5653839}}, "journalnr": "2021245035", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888376402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2466186, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 612230}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1853956}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3493215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3493215}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5959401}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1606404, "totalresultat": 1606404, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15319381}, "driftsresultat": 2063399, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17382780}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1964, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4388}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2424}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2065363}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988385751 [navn] => FÆRD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 888376402 [oppstartsdato] => 2005-06-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgaten 32"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fard.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?