Index

FÆRDER BYGG OG GRAVESERVICE AS

Orgnr: 820349482

adresse: Øvre Smidsrødvei 93

id

21108

organisasjonsnummer

820349482

navn

FÆRDER BYGG OG GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Smidsrødvei 93"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3120", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820349482

navn

FÆRDER BYGG OG GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Smidsrødvei 93

forradrpostnr

3120

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

19.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820349482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2433839, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56268, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37918}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18350}}, "journalnr": "2021418751", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820349482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -925197, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -955197}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 981465, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 981465}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56268}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -338123, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2054613}, "driftsresultat": -333144, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1721468}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4979, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5068}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -338123}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920385818 [navn] => FÆRDER BYGG OG GRAVESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 820349482 [oppstartsdato] => 2018-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Smidsru00f8dvei 93"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3120", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?