Index

FARFARS AS

Orgnr: 819341842

mobil: 95300960
adresse: Brandsøysundet 41

id

18383

organisasjonsnummer

819341842

navn

FARFARS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brandsøysundet 41"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6908", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819341842

navn

FARFARS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brandsøysundet 41

forradrpostnr

6908

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.08.2017

stiftelsesdato

03.07.2017

tlf

tlf_mobil

95300960

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

819341842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2578671, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 59941, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 59941}}, "journalnr": "2021599250", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819341842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41888, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24703}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17185}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18053, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18053}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 59941}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 567, "totalresultat": 567, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 179887}, "driftsresultat": 894, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180782}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 890}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919512652 [navn] => FARFARS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819341842 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brandsu00f8ysundet 41"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6908", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?