Index

FARHAN RAFIQUE AS

Orgnr: 812119672

mobil: 976 86 634
adresse: Nygaardsgata 29

id

1366

organisasjonsnummer

812119672

navn

FARHAN RAFIQUE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygaardsgata 29"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1606", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812119672

navn

FARHAN RAFIQUE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygaardsgata 29

forradrpostnr

1606

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

29.03.2013

tlf

tlf_mobil

976 86 634

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812119672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8775294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7654207}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1121087}}, "journalnr": "2021555541", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812119672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2255131, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2225131}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6520163, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 967922}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5552242}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8775294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 903151, "totalresultat": 903151, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3395533}, "driftsresultat": 1295517, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4691050}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -133609, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1296}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134904}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1161908}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992824875 [navn] => FARHAN RAFIQUE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812119672 [oppstartsdato] => 2008-06-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygaardsgata 33A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1606", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?