Index

FARMABLE AS

Orgnr: 821604702

adresse: Strømmveien 415

id

25267

organisasjonsnummer

821604702

navn

FARMABLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømmveien 415"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SVELVIK", "postnummer": "3060", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821604702

navn

FARMABLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømmveien 415

forradrpostnr

3060

forradrpoststed

SVELVIK

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.10.2018

stiftelsesdato

12.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821604702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2217515, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19934176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9857054}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10077122}}, "journalnr": "2021108799", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821604702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18277413, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20300060}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2022647}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1656763, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1656763}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19934176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1954317, "totalresultat": -1954317, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2431929}, "driftsresultat": -1931929, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 500000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22388, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1844}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24232}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1954317}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821742102 [navn] => FARMABLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 821604702 [oppstartsdato] => 2018-09-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8mmveien 415"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SVELVIK", "postnummer": "3060", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?