Index

FARSUND RETAIL IV AS

Orgnr: 818645902

adresse: Barbros gate 14

id

16470

organisasjonsnummer

818645902

navn

FARSUND RETAIL IV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Barbros gate 14"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 113"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4552", "kommunenummer": "4206"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818645902

navn

FARSUND RETAIL IV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Barbros gate 14

forradrpostnr

4550

forradrpoststed

FARSUND

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 113

ppostnr

4552

ppoststed

FARSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2017

stiftelsesdato

14.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818645902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2517613, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8858, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8858}}, "journalnr": "2021569830", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818645902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1337, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -151337}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10196, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10196}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8858}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -152797, "totalresultat": -152797, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 152824}, "driftsresultat": -152824, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 27, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -152797}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922312982 [navn] => FARSUND RETAIL IV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818645902 [oppstartsdato] => 2018-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Barbros gate 14"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 113"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4552", "kommunenummer": "4206"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?