Index

FAST UTVIKLING AS

Orgnr: 811604712

adresse: Bergelandsgata 14

id

199

organisasjonsnummer

811604712

navn

FAST UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-23

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergelandsgata 14"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4012", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-11-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811604712

navn

FAST UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergelandsgata 14

forradrpostnr

4012

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2013

stiftelsesdato

29.11.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811604712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2134987, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5990799, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3904172}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2086627}}, "journalnr": "2020884254", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811604712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 242549, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 42549}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5748250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5748250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5990799}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -76679, "totalresultat": -76679, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 76682}, "driftsresultat": -76682, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -76679}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921903928 [navn] => FAST UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811604712 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergelandsgata 14"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4012", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?