Index

FASTGATE AS

Orgnr: 812030132

adresse: Fastings gate 8

id

1140

organisasjonsnummer

812030132

navn

FASTGATE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-05

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fastings gate 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0358", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812030132

navn

FASTGATE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fastings gate 8

forradrpostnr

0358

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.06.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812030132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979571, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10508434, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8842175}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1666259}}, "journalnr": "2020724349", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812030132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7281117, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 503386}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6777731}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3227317, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 389650}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2837667}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10508434}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -140425, "totalresultat": -140425, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12500}, "driftsresultat": -12500, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -127925, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19426}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 147351}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -140425}}]

Reserver mot visning?