Index

FAVORIT AS

Orgnr: 811598992

tlf: 51 49 14 00
mobil: 958 80 650
adresse: Johan Feyers gate 4

id

185

organisasjonsnummer

811598992

navn

FAVORIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Feyers gate 4"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1959-12-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811598992

navn

FAVORIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Feyers gate 4

forradrpostnr

4370

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

29.12.1959

tlf

51 49 14 00

tlf_mobil

958 80 650

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811598992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71260, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1697795, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 345609}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1352186}}, "journalnr": "2021193961", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811598992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 664872, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 550000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 114872}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1032923, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 851188}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 181735}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1697795}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 210893, "totalresultat": 210893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5606133}, "driftsresultat": 276519, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5882651}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20151, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20180}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 256368}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971686294 [navn] => FAVORIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 811598992 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johan Feyers gate 4"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?