Index

FEDDIE DISTILLERY AS

Orgnr: 817719562

mobil: 415 11 779
adresse: Muren 1

id

14207

organisasjonsnummer

817719562

navn

FEDDIE DISTILLERY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.890", "beskrivelse": "Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Muren 1"], "kommune": "FEDJE", "landkode": "NO", "poststed": "FEDJE", "postnummer": "5947", "kommunenummer": "4633"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 85"], "kommune": "FEDJE", "landkode": "NO", "poststed": "FEDJE", "postnummer": "5948", "kommunenummer": "4633"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817719562

navn

FEDDIE DISTILLERY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Muren 1

forradrpostnr

5947

forradrpoststed

FEDJE

forradrkommnr

4633

forradrkommnavn

FEDJE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 85

ppostnr

5948

ppoststed

FEDJE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.890

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

05.09.2016

tlf

tlf_mobil

415 11 779

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817719562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2353293, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14182867, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6423631}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7759236}}, "journalnr": "2021282627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817719562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6603319, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19769430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13166111}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7579548, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1622211}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5957337}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14182867}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8177201, "totalresultat": -8177201, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9297458}, "driftsresultat": -7819195, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1478263}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -358007, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25218}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 383225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8177201}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917797706 [navn] => FEDDIE DISTILLERY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.890", "beskrivelse": "Produksjon av nu00e6ringsmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 817719562 [oppstartsdato] => 2016-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Muren 1"], "kommune": "FEDJE", "landkode": "NO", "poststed": "FEDJE", "postnummer": "5947", "kommunenummer": "4633"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 85"], "kommune": "FEDJE", "landkode": "NO", "poststed": "FEDJE", "postnummer": "5948", "kommunenummer": "4633"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?