Index

FEED SKIARENA AS

Orgnr: 812394592

adresse: Feed Skiarena

id

1967

organisasjonsnummer

812394592

navn

FEED SKIARENA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Feed Skiarena"], "kommune": "SIRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TONSTAD", "postnummer": "4440", "kommunenummer": "4228"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 56"], "kommune": "SIRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TONSTAD", "postnummer": "4441", "kommunenummer": "4228"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812394592

navn

FEED SKIARENA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Feed Skiarena

forradrpostnr

4440

forradrpoststed

TONSTAD

forradrkommnr

4228

forradrkommnavn

SIRDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 56

ppostnr

4441

ppoststed

TONSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

J

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

22.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.10.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

812394592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2453445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 960023, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 469267}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 490756}}, "journalnr": "2021423993", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812394592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 240822, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 40822}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 719201, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 299125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 420076}}, "sumEgenkapitalGjeld": 960023}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65727, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1333327}, "driftsresultat": 87363, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1420690}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21636, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 330}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21966}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 65727}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912488020 [navn] => FEED SKIARENA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812394592 [oppstartsdato] => 2013-08-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Feed Skiarena"], "kommune": "SIRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TONSTAD", "postnummer": "4440", "kommunenummer": "4228"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 56"], "kommune": "SIRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TONSTAD", "postnummer": "4441", "kommunenummer": "4228"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?