Index

FEEL FREE PRODUCTION AS

Orgnr: 812276212

mobil: 915 99 586
adresse: Nordfjordvegen 1992

id

1707

organisasjonsnummer

812276212

navn

FEEL FREE PRODUCTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordfjordvegen 1992"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMØYANE", "postnummer": "6779", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812276212

navn

FEEL FREE PRODUCTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordfjordvegen 1992

forradrpostnr

6779

forradrpoststed

HOLMØYANE

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

31.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

915 99 586

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812276212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1610430, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1704117, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 644464}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1059653}}, "journalnr": "2020329542", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812276212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 839764, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 897000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -57236}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 864353, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 754379}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 109974}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1704117}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 530353, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4846597}, "driftsresultat": 492827, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5339424}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18802, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2472}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21274}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 474025}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912279987 [navn] => FEEL FREE PRODUCTION [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av mu00f8bler ellers"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812276212 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Perhusvegen 3"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "STRYN", "postnummer": "6783", "kommunenummer": "4651"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?