Index

FEEL24 TROMSØ AS

Orgnr: 819149712

adresse: Evjenvegen 144

id

17847

organisasjonsnummer

819149712

navn

FEEL24 TROMSØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-17

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Evjenvegen 144"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TOMASJORD", "postnummer": "9024", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fogd Drejers gate 4"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819149712

navn

FEEL24 TROMSØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Evjenvegen 144

forradrpostnr

9024

forradrpoststed

TOMASJORD

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Fogd Drejers gate 4

ppostnr

9008

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2017

stiftelsesdato

29.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819149712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1621098, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6754523, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2825493}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3929030}}, "journalnr": "2020340723", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819149712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1243827, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1043827}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5510696, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4148781}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1361915}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6754523}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2043981, "totalresultat": 2043981, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7423918}, "driftsresultat": 2680820, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10104738}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -59884, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52876}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 112760}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2620936}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919234369 [navn] => FEEL24 TROMSØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819149712 [oppstartsdato] => 2017-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Evjenvegen 144"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TOMASJORD", "postnummer": "9024", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fogd Drejers gate 4"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?