Index

FEELGOOD NESBRU AS

Orgnr: 818040032

adresse: Fekjan 13A

id

15002

organisasjonsnummer

818040032

navn

FEELGOOD NESBRU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-14

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 13A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drengsrudhagen 42"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1385", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818040032

navn

FEELGOOD NESBRU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fekjan 13A

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Drengsrudhagen 42

ppostnr

1385

ppoststed

ASKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.11.2016

stiftelsesdato

31.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818040032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2578685, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 683730, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 207901}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 475829}}, "journalnr": "2021599276", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818040032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 612232, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 582232}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 71498, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 71498}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 683730}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 254450, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 339373}, "driftsresultat": 331426, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 670799}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5208, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2239}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7447}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 326218}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818105452 [navn] => FEELGOOD NESBRU AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818040032 [oppstartsdato] => 2016-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 13A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drengsrudhagen 42"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1385", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?