Index

FELIX INVEST AS

Orgnr: 812098292

adresse: Krabberødstrand 14

id

1302

organisasjonsnummer

812098292

navn

FELIX INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krabberødstrand 14"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1981-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812098292

navn

FELIX INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krabberødstrand 14

forradrpostnr

3960

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

31.03.1981

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

03.04.2006

regnskap

regnskap #0

orgnr

812098292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21153496, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20045700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1107796}}, "journalnr": "2021114000", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812098292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1659105, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1059105}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19494391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 261521}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19232870}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21153496}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 519254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1866346}, "driftsresultat": 1240460, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3106806}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -574707, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12345}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 587052}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 665753}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982614090 [navn] => FELIX INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812098292 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krabberu00f8dstrand 14"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?