Index

FELLESSKAPET ELVANESET AS

Orgnr: 818054432

adresse: Breimsvegen 2

id

15042

organisasjonsnummer

818054432

navn

FELLESSKAPET ELVANESET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-15

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Breimsvegen 2"], "kommune": "GLOPPEN", "landkode": "NO", "poststed": "SANDANE", "postnummer": "6823", "kommunenummer": "4650"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818054432

navn

FELLESSKAPET ELVANESET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Breimsvegen 2

forradrpostnr

6823

forradrpoststed

SANDANE

forradrkommnr

4650

forradrkommnavn

GLOPPEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.11.2016

stiftelsesdato

07.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818054432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2004599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17265990, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17265990}}, "journalnr": "2020747134", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818054432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5547, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40055}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -45602}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17271537, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1589335}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15682202}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17265990}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14841, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 78124}, "driftsresultat": -48124, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 33283, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33830}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 547}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14841}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821188202 [navn] => FELLESSKAPET ELVANESET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818054432 [oppstartsdato] => 2018-07-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Breimsvegen 2"], "kommune": "GLOPPEN", "landkode": "NO", "poststed": "SANDANE", "postnummer": "6823", "kommunenummer": "4650"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?