Index

FENDE AS

Orgnr: 819316252

adresse: Frøyerveien 5B

id

18294

organisasjonsnummer

819316252

navn

FENDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.609", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet undervisning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frøyerveien 5B"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4328", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819316252

navn

FENDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frøyerveien 5B

forradrpostnr

4328

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.609

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.07.2017

stiftelsesdato

27.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.04.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

819316252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1951174, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36868, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36868}}, "journalnr": "2020697692", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819316252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6868}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36868}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 162204, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 126020}, "driftsresultat": 162204, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 288224}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 162204}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819413622 [navn] => FENDE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.609", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet undervisning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819316252 [oppstartsdato] => 2017-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fru00f8yerveien 5B"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4328", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?