Index

FERD FORLAG AS

Orgnr: 815023382

adresse: Vetleflaten 8

id

7596

organisasjonsnummer

815023382

navn

FERD FORLAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-24

naeringskode1

{"kode": "58.110", "beskrivelse": "Utgivelse av bøker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vetleflaten 8"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5705", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815023382

navn

FERD FORLAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vetleflaten 8

forradrpostnr

5705

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

58.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.02.2015

stiftelsesdato

10.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815023382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504749, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 133069, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 133069}}, "journalnr": "2021480227", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815023382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7224, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -96558}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 140293, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140293}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 133069}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14760, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21757}, "driftsresultat": -14687, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -73, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 78}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14760}}]

Reserver mot visning?