Index

FERJESELSKAPET DRØBAK-HURUM- SVELVIK AS

https://www.ferjeselskapet.no

Orgnr: 811230502

tlf: 64 93 01 33
mobil: 90782225
webside: www.ferjeselskapet.no
adresse: Havnegata 4

id

56

organisasjonsnummer

811230502

navn

FERJESELSKAPET DRØBAK-HURUM- SVELVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.102", "beskrivelse": "Innenlandske kystruter med passasjerer"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 4"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1440", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1931-06-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 96"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1441", "kommunenummer": "3022"}

hjemmeside

www.ferjeselskapet.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811230502

navn

FERJESELSKAPET DRØBAK-HURUM- SVELVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 4

forradrpostnr

1440

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 96

ppostnr

1441

ppoststed

DRØBAK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.102

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

29.06.1931

tlf

64 93 01 33

tlf_mobil

90782225

url

www.ferjeselskapet.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811230502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1916286, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9618418, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2453816}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7164602}}, "journalnr": "2020653077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811230502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6481978, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 425000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6056978}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3136440, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3136440}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9618418}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -342128, "totalresultat": -342128, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15787235}, "driftsresultat": -348973, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15438262}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6845, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6845}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -342128}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971678836 [navn] => FERJESELSKAPET DRØBAK-HURUM- SVELVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.102", "beskrivelse": "Innenlandske kystruter med passasjerer"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 811230502 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 4"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1440", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ferjeselskapet.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 96"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1441", "kommunenummer": "3022"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?