Index

FGH AUDIT AS

https://www.fghrevisjon.no

Orgnr: 818712642

tlf: 33 42 64 20
mobil: 909 68 965
webside: www.fghrevisjon.no
adresse: Flors gate 2A

id

16670

organisasjonsnummer

818712642

navn

FGH AUDIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.202", "beskrivelse": "Revisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flors gate 2A"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3211", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-02

hjemmeside

www.fghrevisjon.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818712642

navn

FGH AUDIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flors gate 2A

forradrpostnr

3211

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2017

stiftelsesdato

02.03.2017

tlf

33 42 64 20

tlf_mobil

909 68 965

url

www.fghrevisjon.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818712642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2222973, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 590640, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 590640}}, "journalnr": "2021115551", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818712642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38141, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8141}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 552499, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 552499}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 590640}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 336752, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1006503}, "driftsresultat": 431747, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1438250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 181}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 194}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 431734}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918803998 [navn] => FGH AUDIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.202", "beskrivelse": "Revisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818712642 [oppstartsdato] => 2017-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flors gate 2A"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3211", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fghrevisjon.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?