Index

FGPARTNER ØKONOMIFORVALTNING AS

Orgnr: 918099751

adresse: Vågeveien 7

id

246933

organisasjonsnummer

918099751

navn

FGPARTNER ØKONOMIFORVALTNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågeveien 7"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 65"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6501", "kommunenummer": "1505"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918099751

navn

FGPARTNER ØKONOMIFORVALTNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågeveien 7

forradrpostnr

6509

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 65

ppostnr

6501

ppoststed

KRISTIANSUND N

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

02.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099751

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2110635, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1850036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1850036}}, "journalnr": "2020862447", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099751"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1252545, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1152545}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 597491, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 597491}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1850036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 406790, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1355279}, "driftsresultat": 517499, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1872778}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4035, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4847}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 812}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 521534}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918297332 [navn] => FGPARTNER ØKONOMIFORVALTNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918099751 [oppstartsdato] => 2016-11-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5geveien 7"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 65"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6501", "kommunenummer": "1505"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?