Index

FIDUCIA NORWAY AS

Orgnr: 810441682

tlf: 35552277
adresse: c/o Revisjonsselskapet AS, Lyngbakkvegen 5

id

21

organisasjonsnummer

810441682

navn

FIDUCIA NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Revisjonsselskapet AS", "Lyngbakkvegen 5"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3736", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1958-07-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810441682

navn

FIDUCIA NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Revisjonsselskapet AS Lyngbakkvegen 5

forradrpostnr

3736

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

31.07.1958

tlf

35552277

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810441682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1863966, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22703390, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20605543}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2097847}}, "journalnr": "2020589011", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810441682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22446998, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1761656}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20685342}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 256392, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 256392}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22703390}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 138890, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36459}, "driftsresultat": 176090, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 212549}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2665, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9608}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6943}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 178755}}]

Reserver mot visning?