Index

FIGUR AS

Orgnr: 815192982

adresse: c/o Jens Jørgen Krogsveen, Ullevålsveien 85C

id

8007

organisasjonsnummer

815192982

navn

FIGUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jens Jørgen Krogsveen", "Ullevålsveien 85C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0454", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815192982

navn

FIGUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jens Jørgen Krogsveen Ullevålsveien 85C

forradrpostnr

0454

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

26.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815192982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4079962, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2886870}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1193092}}, "journalnr": "2021607594", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815192982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3196329, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 524581}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2671748}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 883633, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 883633}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4079962}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1105, "totalresultat": 1105, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8264}, "driftsresultat": -8264, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9369, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9369}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1105}}]

Reserver mot visning?