Index

FIIZK DIGITAL INTEGRATOR AS

https://www.shm.no

Orgnr: 815558332

tlf: 51 22 40 00
mobil: 934 78 989
webside: www.shm.no
adresse: Lerstadvegen 545

id

8865

organisasjonsnummer

815558332

navn

FIIZK DIGITAL INTEGRATOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lerstadvegen 545"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-06

hjemmeside

www.shm.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815558332

navn

FIIZK DIGITAL INTEGRATOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lerstadvegen 545

forradrpostnr

6018

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.07.2015

stiftelsesdato

06.05.2015

tlf

51 22 40 00

tlf_mobil

934 78 989

url

www.shm.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815558332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1977617, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13679961, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11215771}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2464190}}, "journalnr": "2020722125", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815558332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 831028, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3199266}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2368238}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12848932, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6348932}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13679961}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1001566, "totalresultat": -1001566, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2398790}, "driftsresultat": -978689, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1420101}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -301320, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13346}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 314666}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1280009}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915687946 [navn] => FIIZK DIGITAL INTEGRATOR AS AVD MOLDE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815558332 [oppstartsdato] => 2015-05-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eikremsvingen 4"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6422", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => www.shm.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 919683112 [navn] => FIIZK DIGITAL INTEGRATOR AS AVD ÅLESUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815558332 [oppstartsdato] => 2017-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lerstadvegen 545"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?