Index

FILIPSTAD UTVIKLING AS

Orgnr: 818851022

adresse: Haakon VIIs gate 2

id

17064

organisasjonsnummer

818851022

navn

FILIPSTAD UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1212"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818851022

navn

FILIPSTAD UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 2

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1212

ppostnr

0110

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.04.2017

stiftelsesdato

22.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818851022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78074, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8998957, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3480794}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5518163}}, "journalnr": "2021199005", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818851022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2371832, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 571832}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6627125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5108129}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1518996}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8998957}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 503110, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5871251}, "driftsresultat": 777363, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6648614}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130936, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 468}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 131404}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 646427}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918923233 [navn] => FILIPSTAD UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818851022 [oppstartsdato] => 2017-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1212"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?