Index

FINANCE RESOURCES MAB AS

https://www.financeresources.no/

Orgnr: 818916892

webside: www.financeresources.no/
adresse: Froastølveien 9

id

17261

organisasjonsnummer

818916892

navn

FINANCE RESOURCES MAB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Froastølveien 9"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Morten Andre Bjørndal", "Froastølveien 9"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"}

hjemmeside

www.financeresources.no/

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818916892

navn

FINANCE RESOURCES MAB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Froastølveien 9

forradrpostnr

4027

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

v/Morten Andre Bjørndal Froastølveien 9

ppostnr

4027

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.financeresources.no/

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818916892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2388191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1565303, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1565303}}, "journalnr": "2021433912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818916892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 195619, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 165619}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1369684, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1369684}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1565303}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 897918, "totalresultat": 897918, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 779182}, "driftsresultat": 1149468, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1928650}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1346, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3923}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2577}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1150814}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918989161 [navn] => FINANCE RESOURCES MAB AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818916892 [oppstartsdato] => 2017-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Froastu00f8lveien 9"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => www.financeresources.no/ [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Morten Andre Bju00f8rndal", "Froastu00f8lveien 9"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?