Index

FINGERFOOD.NO AS

https://www.fingerfood.no

Orgnr: 892504652

mobil: 472 86 961
webside: www.fingerfood.no
adresse: Fjellveien 29

id

79692

organisasjonsnummer

892504652

navn

FINGERFOOD.NO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellveien 29"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-15

hjemmeside

www.fingerfood.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892504652

navn

FINGERFOOD.NO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellveien 29

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2008

stiftelsesdato

15.02.2008

tlf

tlf_mobil

472 86 961

url

www.fingerfood.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892504652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2272339, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2665921, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2665921}}, "journalnr": "2021295616", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892504652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1972623, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 145000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1827623}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 693298, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 693298}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2665921}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 22446, "totalresultat": 22446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 304176}, "driftsresultat": 18844, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 323020}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8136, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8711}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 575}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26980}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992575166 [navn] => FINGERFOOD.NO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892504652 [oppstartsdato] => 2008-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellveien 29"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fingerfood.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?