Index

FINN BRYNILDSRUD & SØNNER AS

https://www.brynildsrud.com

Orgnr: 810876832

tlf: 69 25 36 17
webside: www.brynildsrud.com
adresse: Kallumveien 28

id

37

organisasjonsnummer

810876832

navn

FINN BRYNILDSRUD & SØNNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kallumveien 28"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1524", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1980-01-02

hjemmeside

www.brynildsrud.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810876832

navn

FINN BRYNILDSRUD & SØNNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kallumveien 28

forradrpostnr

1524

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1980

tlf

69 25 36 17

tlf_mobil

url

www.brynildsrud.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

810876832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2377475, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 275898, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50725}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 225174}}, "journalnr": "2021318857", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810876832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -708293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -808293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 984192, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 969520}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14672}}, "sumEgenkapitalGjeld": 275898}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1277148}, "driftsresultat": 54795, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1331943}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18169, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18171}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36626}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971599510 [navn] => BRYNILDSRUD FINN & SØNNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 810876832 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kallumveien 28"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1524", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => www.brynildsrud.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?