Index

FINN HUGO ZAHL HOLDING AS

Orgnr: 818929862

adresse: Einar Haflans vei 61

id

17302

organisasjonsnummer

818929862

navn

FINN HUGO ZAHL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Einar Haflans vei 61"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3036", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818929862

navn

FINN HUGO ZAHL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Einar Haflans vei 61

forradrpostnr

3036

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.05.2017

stiftelsesdato

10.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818929862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 17682, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3943532, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3846422}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 97110}}, "journalnr": "2021143165", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818929862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 429704, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 360000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 69704}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3513827, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13902}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3499925}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3943531}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 59382, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 188865}, "driftsresultat": 249152, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 438017}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -176034, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1728}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 177762}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73118}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919002069 [navn] => FINN HUGO ZAHL HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818929862 [oppstartsdato] => 2017-04-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Einar Haflans vei 61"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3036", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?