Index

FINN Ø RASMUSSEN AS

Orgnr: 812039032

mobil: 482 14 761
adresse: Mikrobølgen 11

id

1155

organisasjonsnummer

812039032

navn

FINN Ø RASMUSSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mikrobølgen 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1151", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812039032

navn

FINN Ø RASMUSSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mikrobølgen 11

forradrpostnr

1151

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

482 14 761

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812039032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1954010, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 526865, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 526865}}, "journalnr": "2020704629", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812039032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 497447, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 477113}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29418, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29418}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 526865}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 110586, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39627}, "driftsresultat": 58133, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 97760}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 83693, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84556}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 863}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141826}}]

Reserver mot visning?