Index

FIRE SECURITY HOLDING AS

Orgnr: 918099433

adresse: Skibåsen 20B

id

246923

organisasjonsnummer

918099433

navn

FIRE SECURITY HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk prøving og analyse"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skibåsen 20B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4636", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-09

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918099433

navn

FIRE SECURITY HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skibåsen 20B

forradrpostnr

4636

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.200

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

09.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099433

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1717458, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 50703365, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50309441}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 393924}}, "journalnr": "2020440607", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099433"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32810149, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16803871}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16006278}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17893216, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 68216}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17825000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 50703365}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16000060, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16008}, "driftsresultat": -16008, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16016085, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16326050}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 309965}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16000077}}]

Reserver mot visning?