Index

FISHGLOBE AS

Orgnr: 812294512

adresse: Bergekleiva 9

id

1745

organisasjonsnummer

812294512

navn

FISHGLOBE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "22.210", "beskrivelse": "Produksjon av halvfabrikater av plast"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergekleiva 9"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "FORSAND", "postnummer": "4110", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8034"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812294512

navn

FISHGLOBE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergekleiva 9

forradrpostnr

4110

forradrpoststed

FORSAND

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8034

ppostnr

4068

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

22.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

30.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812294512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2358971, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25105718, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9740807}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15364911}}, "journalnr": "2021291106", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812294512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1669171, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1669171}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23436547, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6996483}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16440064}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25105718}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1913242, "totalresultat": -1913242, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5036811}, "driftsresultat": -1792221, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3244590}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -121021, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4068}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 125089}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1913242}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912314006 [navn] => FISHGLOBE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "22.210", "beskrivelse": "Produksjon av halvfabrikater av plast"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812294512 [oppstartsdato] => 2013-07-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergekleiva 9"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "FORSAND", "postnummer": "4110", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8034"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?