Index

FISKCENTRALEN AS

Orgnr: 811651532

tlf: 22 82 35 90
adresse: Akershusstranda 23

id

287

organisasjonsnummer

811651532

navn

FISKCENTRALEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"}

antallAnsatte

76

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Akershusstranda 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0150", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1934-12-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811651532

navn

FISKCENTRALEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Akershusstranda 23

forradrpostnr

0150

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

13.12.1934

tlf

22 82 35 90

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

76

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811651532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2185811, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87517177, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34970037}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 52547140}}, "journalnr": "2020941814", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811651532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16106598, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 13017317}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3089281}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 71410580, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 68083838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3326742}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87517177}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3294010, "totalresultat": -3294010, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 334102095}, "driftsresultat": -6631207, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 327470888}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2428704, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3097840}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 669136}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4202503}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971687282 [navn] => FISKCENTRALEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"} [antallAnsatte] => 76 [overordnetEnhet] => 811651532 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Akershusstranda 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0150", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?