Index

FISKEBILEN NETT AS

Orgnr: 811918822

adresse: U0101, Nedre Grindaveg 19

id

913

organisasjonsnummer

811918822

navn

FISKEBILEN NETT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["U0101", "Nedre Grindaveg 19"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "RÅHOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811918822

navn

FISKEBILEN NETT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

U0101 Nedre Grindaveg 19

forradrpostnr

2070

forradrpoststed

RÅHOLT

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.919

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2013

stiftelsesdato

13.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811918822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78326, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 346069, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 329318}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16751}}, "journalnr": "2021211803", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811918822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -288614, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -318614}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 634684, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 634684}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 346069}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17628, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1462623}, "driftsresultat": -15570, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1447053}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2058, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2096}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17628}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911950812 [navn] => FISKEBILEN NETT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 811918822 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["U0101", "Nedre Grindaveg 19"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?