Index

FISKETORGET I OSLO AS

Orgnr: 811964352

adresse: c/o Malling & Co Forvaltning AS, Dronning Mauds gate 15

id

1003

organisasjonsnummer

811964352

navn

FISKETORGET I OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.230", "beskrivelse": "Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Dronning Mauds gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Postboks 1883 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0124", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811964352

navn

FISKETORGET I OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 15

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika

ppostnr

0124

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.12.2013

stiftelsesdato

04.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811964352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1553848, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 39327011, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39011157}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 315854}}, "journalnr": "2020270127", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811964352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14633172, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20030001}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5396829}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24693839, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24693839}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 39327011}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2122742, "totalresultat": -2122742, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2591896}, "driftsresultat": -991896, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1600000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1130846, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 228}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1131074}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2122742}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920317561 [navn] => FISKETORGET I OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.230", "beskrivelse": "Butikkhandel med fisk, skalldyr og blu00f8tdyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811964352 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Dronning Mauds gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?