Index

FISKVIK AS

Orgnr: 816313392

adresse: Arnulf Øverlands vei 263

id

10671

organisasjonsnummer

816313392

navn

FISKVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arnulf Øverlands vei 263"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0763", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816313392

navn

FISKVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arnulf Øverlands vei 263

forradrpostnr

0763

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2015

stiftelsesdato

22.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816313392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2027255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 812240, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 157768}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 654472}}, "journalnr": "2020774546", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816313392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 808340, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 758340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3900, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3900}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 812240}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 83152, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6231}, "driftsresultat": -6231, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 89382, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89397}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 83152}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916328621 [navn] => FISKVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 816313392 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Arnulf u00d8verlands vei 263"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0763", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?