Index

FIT4FUN AS

Orgnr: 812467492

mobil: 934 05 050
adresse: Tonningsgata 42

id

2120

organisasjonsnummer

812467492

navn

FIT4FUN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tonningsgata 42"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "STRYN", "postnummer": "6783", "kommunenummer": "4651"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812467492

navn

FIT4FUN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tonningsgata 42

forradrpostnr

6783

forradrpoststed

STRYN

forradrkommnr

4651

forradrkommnavn

STRYN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

934 05 050

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812467492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2042869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 412495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 268189}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 144306}}, "journalnr": "2020794200", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812467492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -61978, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -91978}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 474472, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 269052}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 205421}}, "sumEgenkapitalGjeld": 412495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1220845}, "driftsresultat": -36683, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1184161}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11375, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11409}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -48059}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912489884 [navn] => FIT4FUN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812467492 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tonningsgata 42"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "STRYN", "postnummer": "6783", "kommunenummer": "4651"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?