Index

FJELD OG VANN AS

https://www.fjeldogvann.no

Orgnr: 820371542

mobil: 944 08 100
webside: www.fjeldogvann.no
adresse: Terrasseveien 31A

id

21174

organisasjonsnummer

820371542

navn

FJELD OG VANN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Terrasseveien 31A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-20

hjemmeside

www.fjeldogvann.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820371542

navn

FJELD OG VANN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Terrasseveien 31A

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.02.2018

stiftelsesdato

20.01.2018

tlf

tlf_mobil

944 08 100

url

www.fjeldogvann.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

820371542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1800418, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 282111, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 227769}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54342}}, "journalnr": "2020551322", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820371542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 242858, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 218428}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39253, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39253}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 282111}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 85576, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 341705}, "driftsresultat": 108145, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 449850}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 119, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 108264}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920482406 [navn] => FJELD OG VANN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820371542 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Terrasseveien 31A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fjeldogvann.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?