Index

FJELLET FELLESGODEFINANSIERING AS

Orgnr: 817775152

adresse: c/o Terje Eldegard, Tyinvegen 6882

id

14328

organisasjonsnummer

817775152

navn

FJELLET FELLESGODEFINANSIERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-28

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Eldegard", "Tyinvegen 6882"], "kommune": "VANG", "landkode": "NO", "poststed": "ØYE", "postnummer": "2977", "kommunenummer": "3454"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817775152

navn

FJELLET FELLESGODEFINANSIERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Terje Eldegard Tyinvegen 6882

forradrpostnr

2977

forradrpoststed

ØYE

forradrkommnr

3454

forradrkommnavn

VANG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.09.2016

stiftelsesdato

23.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817775152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1922724, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 199794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 199794}}, "journalnr": "2020660716", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817775152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30424, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8090}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 169370, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 169370}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 199794}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3270, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 203569}, "driftsresultat": -3569, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 200000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 300}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3270}}]

Reserver mot visning?